MLKSOstrodzianka

Kontakt

Miejski Ludowy Klub Sportowy Ostródzianka

ul. Herdera 3/1, 14-100 Ostróda

Adres hali: ul. Kościuszki 22A, 14-100 Ostróda

00 0000 0000 0000 0000 0000 0000

604 179 082

Zarząd Klubu

Tomasz Krzeszewski – prezes
Grzegorz Gumiński – wiceprezes
Bohdan Hatała – członek zarządu
Krzysztof Jarmołowicz – członek zarządu